मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना-असा करा अर्ज

मुखमंत्री सौर कृषी पंप योजना -MUKHYAMANTRI SAUR KRUSHI PUMP YOJANA
प्रकल्प उद्दिष्टे (Project Objectives).

– कृषी पंपिंगसाठी दिवसा वीज उपलब्धता.
– वीज अनुदानाच्या ओझ्यातून सिंचन क्षेत्र दुप्पट करणे.
– व्यावसायिक आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांवर क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करणे.
– प्रदूषण कमी करण्यासाठी डिझेल पंप बदलणे.
लाभार्थी निवड निकष (Beneficiary Selection Criteria)

पाण्याचा खात्रीशीर स्त्रोत असलेले शेतजमीन असलेले शेतकरी पात्र आहेत. तथापि, पारंपारिक वीज जोडणी
असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून सोलर एजी पंपाचा लाभ मिळणार नाही.
पारंपारिक ऊर्जेच्या स्त्रोताद्वारे (म्हणजे महावितरणद्वारे) विद्युतीकरण न झालेल्या भागातील शेतकरी.
दुर्गम आणि आदिवासी भागातील शेतकरी.

लाभार्थी निवड निकष (Beneficiary Selection Criteria)
1. लाभार्थी निवड निकष (3 आणि 5 एचपी सौर पंपासाठी):
– पाण्याचा खात्रीशीर स्रोत असलेली शेतजमीन.
– शेतकऱ्यांकडे पारंपरिक वीज जोडणी नसावी.
– 5 एकरपर्यंत शेतजमीन असलेला शेतकरी 3 HP पंपासाठी पात्र आहे आणि 5 एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन 5 HP
आणि 7.5 HP पंपसाठी पात्र आहे.
– ज्या शेतकऱ्यांचे यापूर्वी कोणत्याही योजनेद्वारे विद्युतीकरण झालेले नाही.
– दुर्गम व आदिवासी भागातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य.
– वनविभागाच्या एनओसीमुळे अद्याप विद्युतीकरण न झालेल्या गावांतील शेतकरी.
– “धडक सिंचन योजने” चे लाभार्थी शेतकरी.
– प्रलंबित ग्राहक, कृषी पंपासाठी नवीन वीज जोडणीसाठी अर्ज केलेले शेतकरी.
2. 7.5 एचपी पंपासाठी लाभार्थी निवड निकष :

– पाण्याचे स्त्रोत विहीर (वि‍हिर) किंवा कूपनलिका (कुपनलिका) असणे आवश्यक आहे.
– GSDA द्वारे परिभाषित केलेल्या अतिशोषित, शोषित आणि अंशतः शोषित गावांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विहीर आणि
कूपनलिका यांना सौर पंप दिला जाणार नाही.
– सुरक्षित पाणलोट क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांना ६०% पेक्षा कमी विकास/उत्कर्षाचा टप्पा असलेल्या लाभार्थ्यांना
सौर पंप दिला जाईल.
– खडक क्षेत्राखाली येणाऱ्या बोअरवेलवर सोलर पंप दिला जाणार नाही.
– पाण्याच्या स्त्रोताची खोली 60 मीटरपेक्षा जास्त नसावी.

वर्गवार लाभार्थी योगदान (Category wise Beneficiary Contribution):

अर्ज कोठे करायचा

सारांश (Summary)

महाराट्र सरकार ने 1,00,000 नग बसवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
1 जानेवारी 2019 च्या GR द्वारे, 03 वर्षांच्या आत “मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजना” (SAUR KRUSHI PUMP YOJANA)  अंतर्गत टप्प्याटप्प्याने ऑफ-ग्रीड सौर उर्जेवर चालणारे एजी पंप. बसवले जाणार आहेत. पहिला टप्पा – 25000 दुसरा टप्पा – 50000 तिसरा टप्पा – 25000

 

Leave a Comment