प्रधानमंत्री सुषमा अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना असा करा अर्ज

(Pradhan Mantri Sushma Food Processing Industry Scheme)जय शिवराय मित्रांनो प्रधानमंत्री सुषमा अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना.  ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार नवोद्योजक शेतकरी महिला शेतकरी शेतकरी उत्पादक कंपन्या बचत गट आहेत.  माला वरती प्रक्रिया उद्योग सुरू करून  देणारी एक महत्त्वाचे अशी योजना मित्रांनो याच योजनेच्या संदर्भातील या योजने संदर्भातील अटी शर्ती योजना  Pradhan Mantri Sushma Food Processing Industry Scheme

कोणत्या जिल्ह्यामध्ये राबवली जाते कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्या प्रक्रिये उद्योगासाठी अनुदान दिला जात. बसून 2020-25 या पाच वर्षासाठी ही योजना पूर्ण देशांमध्ये राबवली जाते आणि हीच योजना महाराष्ट्र मध्ये सुद्धा 2025 पर्यंत राबवण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्रातील सर्वच्या सर्व अर्थात 36 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. ज्या योजनेच्या अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यामध्ये प्रगतशील शेतकरी बेरोजगार युवक महिला वैयक्तिक मालकी भागीदारी असलेल्या शेतकरी शेतकरी उत्पादक संस्था ंचे बचत गट अशा सर्वांना या ठिकाणी लाभार्थी म्हणून अनुदानाचा लाभ दिला जातो. Pradhan Mantri Sushma Food Processing Industry Scheme

 

Leave a Comment