आठ हजार पन्नास रुपये पुढची बाजार समिती आहे देऊळगाव राजा आवक 600 क्विंटल ची इमानदार 7600 कमाल दर आठ हजार एकशे दहा रुपये तर सर्व साधारणतः 900 रुपये पुढची बाजार समिती आहे वरोरा आवक 789 क्विंटल ची शंभर रुपये कमाल दर आठ हजार पाचशे रुपये बाजार समिती बाराशे सात हजार आठशे पन्नास रुपये कमाल दर आठ हजार 105 रुपये साधारण दर 79 50 रुपये पुढच्या आपल्याकडे शेतकरी मित्रांनी पावती पाठवलेली आहे जी आहेत आठ फेब्रुवारी 2023 म्हणजे आजची भाऊची आहेत शेतकऱ्यांचे नाव आहे हरीशंकर यांच्या कापसाचा तब्बल 8575 रुपये भावा आज भेटलेला आहे पुढची पावती सुद्धा अकोला अक्कलकोट येथून आलेली आहेत शेतकऱ्यांच्या नाव आहे शाही शाम आणि यांच्या माध्यमातून 855 म्हणजे अकोट अकोला जबरदस्त प्रमाणात बाजारभाव भेटत आहेत आणि शेतकरी मित्रांनो आपणही आपल्या जिल्ह्यातील कापूस बाजार शेतकऱ्यांना  सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत बघितल्या बद्दल सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद